Poskytované služby

Poskytujeme klientům tyto služby.

Daňové poradenství

 • Daňové přiznání k dani z příjmů 
 • Daňové přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení k DPH
 • Souhrnné hlášení k DPH
 • Daňové přiznání k silniční dani
 • Přehledy pro OSVČ
 • Hlášení Intrastat

 • zastupování před správcem daně

Účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Vedení evidence majetku
 • Zpracování odpisového plánu
 • Sestavení účetního rozvrhu
 • Sestavení účetní závěrky
 • Inventarizace majetkových účtů

Zpracování mezd

 • Zpracování mezd
 • Zpracování platebních příkazů
 • Výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Roční zúčtování záloh
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • zastupování na základě plné moci při kontrolách

Proč k nám?

 • Kvalita

  Veškeré služby poskytujeme včas a za kvalitu ručíme. Nikdy tak nedojde k pozdnímu podání vašeho daňového přiznání způsobeným dovolenou, nemocí, neznalostí nebo fluktuací zaměstnanců.
 • Profesionalita

  Námi poskytované služby jsou na profesionální úrovni. Naši pracovníci sledují aktuální legislativu a účetní standardy.
 • Pojištění

  Pojištění profesní odpovědnosti kryje veškerá rizika související s našimi službami.
 • Etický kodex a mlčenlivost

  Naše firma dodržuje etický kodex Komory daňových poradců ČR. Zákonná povinnost mlčenlivosti daňového poradce je nastavena ve prospěch klinta. Chrání informace klienta a od klienta.

Schůzka

Domluvte si schůzku s daňovým poradcem právě teď! Kontaktujte nás

Naši poradci